ZDALNE NAUCZANIE – DO POBRANIA

image_pdfimage_print

Zdalne nauczanie

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Ustalony został harmonogram konsultacji, serdecznie zapraszamy wszystkich ósmoklasistów. Uczniów i Rodziców proszę o zapoznanie się z PROCEDURAMI ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE przygotowanymi na czas zagrożenia COVID – 19 oraz pozostałymi dokumentami dotyczącymi Państwa dziecka. Oświadczenie można wydrukować, podpisać i przekazać przez dziecko podczas pierwszych zajęć. Uczniowie bez podpisanych oświadczeń otrzymają druki do podpisania w domu.

Od 2 czerwca br. uczniowie wszystkich klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków szkoły. Organizacja konsultacji uwzględni wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Rodzice/ opiekunowie prawni powinni zgłosić wychowawcy uczestnictwo dziecka w konsultacjach do 28 maja (czwartek) wskazując konkretne przedmioty. Zobowiązani jesteśmy kontrolować liczbę uczestników na spotkaniach oraz w budynku szkoły. Harmonogram konsultacji zostanie zamieszczony poniżej najpóźniej 2 czerwca br.  Uczniów i Rodziców proszę o zapoznanie się z PROCEDURAMI ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE przygotowanymi na czas zagrożenia COVID – 19 oraz pozostałymi dokumentami dotyczącymi Państwa dziecka. Oświadczenie można wydrukować, podpisać i przekazać przez dziecko podczas pierwszych zajęć. Uczniowie bez podpisanych oświadczeń otrzymają druki do podpisania w domu.

 

PROCEDURY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE    Pobierz

 

ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI UŻYWANE W SZKOLE   Pobierz

 

Konsultacje dla klas 8

Procedury bezpieczeństwa   Pobierz

Harmonogram konsultacji   Pobierz

Oświadczenie rodziców   Pobierz

 

Zajęcia rewalidacyjne

Procedury bezpieczeństwa   Pobierz

Oświadczenie rodziców   Pobierz

 

Konsultacje dla klas I – VIII ze wszystkich przedmiotów

Procedury bezpieczeństwa   Pobierz

Oświadczenie rodziców   Pobierz

Harmonogram konsultacji  Pobierz

 

Korzystanie z biblioteki

Procedury bezpieczeństwa   Pobierz

Harmonogram pracy   Pobierz