RODZICE

RADA RODZICÓW:

  • Przewodnicząca Anna Polkowska
  • Zastępca Aneta Król
  • Skarbnik Marta Polkowska
  • Przewodnicząca przedszkola Izabela Niewęgłowska