REKRURACJA

Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego/przedszkola oraz do klasy pierwszej   Otwórz

Potwierdzenie woli zapisu dziecka   Otwórz

 

Zgodnie z harmonogramem czynności i terminów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych ,,0″ i kl. I w szkołach prowadzonych przez Gminę Ulan-Majorat informujemy, że wszyscy kandydaci do Przedszkola, Oddziału przedszkolnego ,,0″  i  kl. I  w  Zespole  Szkół  im.  Jana  Pawła  II w Ulanie-Majoracie zostali zakwalifikowani.

 

Kolejnym punktem w harmonogramie rekrutacji jest ,,Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia”.  Powyższe potwierdzenie należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 7 do 11 marca 2022 r. Brak deklaracji oznacza rezygnację z uczęszczania dziecka do przedszkola/szkoły.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do pobrania w sekretariacie szkoły lub TUTAJ