1

Kadra

Dyrektor szkoły: Małgorzata Karpińska
Wicedyrektor: Jolanta Kożuch

 


Grono pedagogiczne:

1. Daria Bielecka nauczyciel logopeda
2. Anna Burdon nauczyciel matematyki i fizyki
3. Barbara Duda nauczyciel biologii, edb i wdż
4. Magdalena Dziurdziak nauczyciel muzyki
5. Agnieszka Frączek nauczyciel religii
6. Zenobia Gajda nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
7. Halina Grochoła nauczyciel bibloteki,  historii i wos-u
8. Wioletta Grochowska nauczyciel języka angielskiego i języka rosyjskiego

9.

Marzena Izdebska nauczyciel przyrody, biologii oraz edukacji przedszkolnej

10.

Bożena Jonasz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
11. Małgorzata Karpińska nauczyciel matematyki
12. Barbara Karwowska nauczyciel plastyki i techniki
13. Anna Kozieł nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
14. Jolanta Kożuch nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
15. Monika Łazuga nauczyciel historii i edukacji przedszkolnej
16. Anna Maliszewska pedagog szkolny
17. Jarosław Mazurek nauczyciel wychowania fizycznego
18. Barbara Michalczuk nauczyciel bibloteki
19. Monika Mućka nauczyciel języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej
20. Joanna Niebrzegowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
21. Magdalena Niebrzegowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
22. Renata Niewęgłowska nauczyciel wychowania fizycznego
23. Anna Nurzyńska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
24. Joanna Opolska nauczyciel języka angielskiego
25. Bożena Osak nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
26. Beata Oworuszko nauczyciel języka polskiego i doradztwa zawodowego
27. Agnieszka Rogozińska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
28. Katarzyna Skwarek nauczyciel języka angielskiego
29. Jolanta Strychalska nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
30. Anna Szczerba nauczyciel języka polskiego
31. Michał Szczuchniak nauczyciel informatyki i geografii
32. Grażyna Szymecka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
33. Emilia Walentukiewicz nauczyciel matematyki, fizyki i chemii
34. Emilia Woźniak-Majczyna nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego
35. Ewa Zaniewicz nauczyciel języka polskiego
36. Gabriela Zienkiewicz nauczyciel wychowania przedszkolnego
37. Wiesław Zienkiewicz nauczyciel wychowania fizycznego
38. ks. Piotr Sawiuk nauczyciel religii
39. ks. Michał Pniewski nauczyciel religii