Kadra

image_pdfimage_print

Dyrektor szkoły: Małgorzata Karpińska
Wicedyrektor: Jolanta Kożuch

 

Grono pedagogiczne:

1. Daria Bielecka nauczyciel logopeda
2. Anna Burdon nauczyciel matematyki i fizyki
3. Maria Domańska nauczyciel geografii i matematyki
4. Barbara Duda nauczyciel biologii, edb i wdż
5. Magdalena Dziurdziak nauczyciel muzyki
6. Agnieszka Frączek nauczyciel religii
7. Zenobia Gajda nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
8. Halina Grochoła nauczyciel bibloteki,  historii i wos-u
9. Wioleta Grochowska nauczyciel języka angielskiego i języka rosyjskiego
10. Marzena Izdebska nauczyciel przyrody, biologii oraz edukacji przedszkolnej
11. Bożena Jonasz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
12. Małgorzata Karpińska nauczyciel matematyki
13. Barbara Karwowska nauczyciel plastyki i techniki
14. Anna Kozieł nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
15. Jolanta Kożuch nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
16. Monika Łazuga nauczyciel historii i edukacji przedszkolnej
17. Anna Maliszewska pedagog szkolny
18. Jarosław Mazurek nauczyciel wychowania fizycznego
19. Barbara Michalczuk nauczyciel bibloteki
20. Monika Mućka nauczyciel języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej
21. Joanna Niebrzegowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
22. Magdalena Niebrzegowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
23. Renata Niewęgłowska nauczyciel wychowania fizycznego
24. Anna Nurzyńska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
25. Joanna Opolska nauczyciel języka angielskiego
26. Bożena Osak nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
27. Beata Oworuszko nauczyciel języka polskiego i doradztwa zawodowego
28. Agnieszka Rogozińska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
29. Katarzyna Skwarek nauczyciel języka angielskiego
30. Jolanta Strychalska nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
31. Anna Szczerba nauczyciel języka polskiego
32. Michał Szczuchniak nauczyciel informatyki i geografii
33. Grażyna Szymecka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
34. Emilia Walentukiewicz nauczyciel matematyki, fizyki i chemii
35. Emilia Woźniak-Majczyna nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego
36. Ewa Zaniewicz nauczyciel języka polskiego
37. Gabriela Zienkiewicz nauczyciel wychowania przedszkolnego
38. Wiesław Zienkiewicz nauczyciel wychowania fizycznego
39. ks. Piotr Sawiuk nauczyciel religii
40. ks. Mirosław Żaczek nauczyciel religii