Kadra

Dyrektor szkoły: Grzegorz Dziurdziak
Wicedyrektor: Emilia Walentukiewicz

 


Grono pedagogiczne:

1. Daria Bielecka nauczyciel logopeda
2. Klaudia Borysiuk psycholog szkolny
3. Anna Burdon nauczyciel matematyki i fizyki
4. Grzegorz Dziurdziak nauczyciel muzyki
5 Magdalena Dziurdziak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i muzyki
6 Agnieszka Frączek nauczyciel religii
7. Halina Grochoła nauczyciel biblioteki,  historii i wos-u
8. Wioletta Grochowska nauczyciel języka angielskiego i języka rosyjskiego

9.

Marzena Izdebska nauczyciel przyrody, biologii oraz edukacji przedszkolnej

10.

Bożena Jonasz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
11. Małgorzata Karpińska nauczyciel matematyki
12. Barbara Karwowska nauczyciel biblioteki, plastyki oraz techniki
13. Anna Kozieł nauczyciel wychowania przedszkolnego
14. Jolanta Kożuch nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
15. Monika Łazuga nauczyciel historii i edukacji przedszkolnej
16. Katarzyna Łukasiak nauczyciel edukacji przedszkolnej 
17. Anna Maliszewska pedagog szkolny
18. Jarosław Mazurek nauczyciel wychowania fizycznego
19. Monika Mućka nauczyciel języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej
20. Magdalena Niebrzegowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
21. Renata Niewęgłowska nauczyciel wychowania fizycznego
22. Anna Nurzyńska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
23. Joanna Opolska nauczyciel języka angielskiego
24. Bożena Osak nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
25. Beata Oworuszko nauczyciel języka polskiego i doradztwa zawodowego
26. ks. Michał Pniewski nauczyciel religii
27. Agnieszka Rogozińska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
28. Tomasz Skwara nauczyciel informatyki
29. Katarzyna Skwarek nauczyciel języka angielskiego
30. Jolanta Strychalska nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
31. Anna Szczerba nauczyciel języka polskiego
32. Michał Szczuchniak nauczyciel informatyki i geografii
33. Grażyna Szymecka nauczyciel  wychowania przedszkolnego
34. Emilia Walentukiewicz nauczyciel matematyki, fizyki i chemii
35. Emilia Woźniak-Majczyna nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego
36. Ewa Zaniewicz nauczyciel języka polskiego
37. Gabriela Zienkiewicz nauczyciel wychowania przedszkolnego
38. Wiesław Zienkiewicz nauczyciel wychowania fizycznego