GEOGRAFIA KL. 8B

Nauczyciel Michał Szczuchniak
Adres e-mail do kontaktu mszczuchniak@ulanmajorat.onmicrosoft.com

Na wszelkie pytania nauczyciel odpowiada na czacie w aplikacji Teams w czasie trwania lekcji zgodnie z tygodniowym planem.