DO POBRANIA

image_pdfimage_print

Procedury uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego – Pobierz

 

REKRUTACJA DZIECI DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO/PRZEDSZKOLA ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ

Rozpoczynamy rekrutację (nowe przyjęcia) dzieci do oddziału przedszkolnego (,,zerówka”), przedszkola oraz pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub drogą mailową na adres: zs.ulan@ulanmajorat.pl w dniach 05.02. – 25.02.2021 r.

 • Oddział przedszkolny/przedszkole:
  • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA – Pobierz
  • Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy – Pobierz
  • Oświadczenie o zatrudnieniu – Pobierz
  • Oświadczenie rodziny wielodzietnej – Pobierz
  • Oświadczenie 3 km – Pobierz
  • Deklaracja kontynuacji do przedszkola – Pobierz
 • Klasa pierwsza:
  • Wniosek do SP spoza obwodu – Pobierz
 • Klasy II – VIII
  • Wniosek do SP dla klasy II – VIII – Pobierz
 

OCENIANIE – WYMAGANIA EDUKACYJNE 

Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych są takie same jak na ocenę roczną, z zastrzeżeniem że dotyczą treści edukacyjnych, wynikających z rozkładów materiału i zrealizowanych do dnia wystawienia oceny śródrocznej. Termin wystawiania ocen śródrocznych określany jest w każdym roku szkolnym zarządzeniem dyrektora szkoły.

Biologia kl. 5   Pobierz Język angielski kl. 6   Pobierz
Biologia kl. 6   Pobierz Język angielski kl. 7   Pobierz
Biologia kl. 7   Pobierz Język angielski kl. 8   Pobierz
Biologia kl. 8   Pobierz Język niemiecki kl. 7 – 8   Pobierz
Blok artystyczny (muzyka, plastyka i w-f)   Pobierz Język polski kl. 6   Pobierz
Chemia kl. 7   Pobierz Język polski kl. 7   Pobierz
Chemia kl. 8   Pobierz Język polski kl. 8   Pobierz
EDB kl. 8   Pobierz Język rosyjski kl. 7   Pobierz
Edukacja wczesnoszkolna kl. 1- 3   Pobierz Język rosyjski kl. 8   Pobierz
Fizyka kl. 7   Pobierz Matematyka kl. 4   Pobierz
Fizyka kl. 8   Pobierz
Matematyka kl. 5   Pobierz
Historia kl. 5   Pobierz Matematyka kl. 6   Pobierz
Język angielski kl. 1   Pobierz Matematyka kl. 7   Pobierz
Język angielski kl. 2   Pobierz Matematyka kl. 8   Pobierz
Język angielski kl. 3   Pobierz Przyroda kl. 4   Pobierz
Język angielski kl. 4   Pobierz WOS kl. 8   Pobierz
Język angielski kl. 5   Pobierz  
 

DEKLARACJA ZAPISU DO PRZEDSZKOLA

POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola   Pobierz