DO POBRANIA

image_pdfimage_print
OCENIANIE – WYMAGANIA EDUKACYJNE 

Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych są takie same jak na ocenę roczną, z zastrzeżeniem że dotyczą treści edukacyjnych, wynikających z rozkładów materiału i zrealizowanych do dnia wystawienia oceny śródrocznej. Termin wystawiania ocen śródrocznych określany jest w każdym roku szkolnym zarządzeniem dyrektora szkoły.

Biologia kl. 5   Pobierz Język angielski kl. 6   Pobierz
Biologia kl. 6   Pobierz Język angielski kl. 7   Pobierz
Biologia kl. 7   Pobierz Język angielski kl. 8   Pobierz
Biologia kl. 8   Pobierz Język niemiecki kl. 7 – 8   Pobierz
Blok artystyczny (muzyka, plastyka i w-f)   Pobierz Język polski kl. 6   Pobierz
Chemia kl. 7   Pobierz Język polski kl. 7   Pobierz
Chemia kl. 8   Pobierz Język polski kl. 8   Pobierz
EDB kl. 8   Pobierz Język rosyjski kl. 7   Pobierz
Edukacja wczesnoszkolna kl. 1- 3   Pobierz Język rosyjski kl. 8   Pobierz
Fizyka kl. 7   Pobierz Matematyka kl. 4   Pobierz
Fizyka kl. 8   Pobierz
Matematyka kl. 5   Pobierz
Historia kl. 5   Pobierz Matematyka kl. 6   Pobierz
Język angielski kl. 1   Pobierz Matematyka kl. 7   Pobierz
Język angielski kl. 2   Pobierz Matematyka kl. 8   Pobierz
Język angielski kl. 3   Pobierz Przyroda kl. 4   Pobierz
Język angielski kl. 4   Pobierz WOS kl. 8   Pobierz
Język angielski kl. 5   Pobierz  
 

 

DEKLARACJA ZAPISU DO PRZEDSZKOLA
POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola   Pobierz