6C

język angielski matematyka
muzyka plastyka
język polski technika
informatyka geografia
historia religia
biologia w-f

Język angielski:

Matematyka

Biologia Pobierz

Muzyka:

Plastyka  Pobierz

Język polski:

Technika  Pobierz

Informatyka:

Geografia:

Historia:

Religia:

Wychowanie fizyczne: