8B

język angielski MATEMATYKA
EDB JĘZYK POLSKI
INFORMATYKA GEOGRAFIA
CHEMIA BIOLOGIA
FIZYKA HISTORIA
JĘZYK NIEMIECKI RELIGIA
WOS W-F
język rosyjski WDŻ