MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypada 21 lutego. W tym szczególnym dniu swoje święto obchodzi nasz język ojczysty, czyli popularna polszczyzna. To nadzwyczajne wydarzenie postanowiliśmy uczcić w naszej szkole. Społeczność szkolna zapoznała się z ciekawostkami dotyczącymi alfabetu, pierwszego zapisanego zdania, najstarszego druku, elementarza, pleonazmami (np. powtórzyć raz jeszcze), archaizmami (czędo – dzieci), neologizmami (np. plażing) oraz poznała źródła błędów językowych. Uczniowie klas 7-8 ułożyli tematyczne rymowanki, a klasy 4-6 wykonały plakaty. Każdy też mógł „zabrać” ze sobą „dobre słowo” i zapamiętać jego pisownię. Dużym zainteresowaniem cieszyły się „łamańce językowe”. Odbył się też plebiscyt. Oto jego wyniki:

  • najtrudniejsze słowo do wymówienia – Konstantynopolitańczykowianeczka;
  • najpiękniejsze polskie słowo – miłość;
  • najtrudniejsze do napisania – gżegżółka.