DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony 17 listopada 1999 r. przez UNESCO w celu upamiętnienia tragicznego wydarzenia, do którego doszło w 1952 r. w Dhace. Tego dnia zginęło pięciu studentów, domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. 

W rocznicę tych wydarzeń ważne jest, aby wszyscy uświadomili sobie, jak wielka jest różnorodność i wartość języków ojczystych: regionalnych, narodowych, oficjalnych i nieoficjalnych, tych mających ogromny zasięg i tych użytkowanych tylko przez nielicznych. Dbając o język ojczysty chronimy kulturę i tożsamość kulturową.

 

Pragniemy zaprosić Wszystkich do wzięcia udziału w konkursach:

  • VIII Ogólnopolski Konkurs na Gadkę “Gadajcie, jak dawniej we wsi pracowano”

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej w formie nagrania filmowego w postaci gwarowego niewierszowanego, oryginalnego (czyli wcześniej nieprezentowanego) monologu na zadany temat. Konkurs nie ma żadnych ograniczeń wiekowych!

  • VIII Ogólnopolski Konkurs na Reklamę “Bez pracy nie ma kołaczy”

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej w postaci oryginalnego, nagranego przez Uczestników filmu reklamującego wybraną wartość związaną z pracą (wartości zostały wymienione

w regulaminie). Reklama musi być związana z tematem konkursu. Podczas finału zostaną wyświetlone filmy stworzone przez laureatów. Konkurs dedykowany jest dla wszystkich klas szkół podstawowych!

  • IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Twoja dzielnica — Twoja mównica”

Udział w konkursie polega na stworzeniu oryginalnej pracy literackiej, w której zostanie zaprezentowana wybrana odmiana środowiskowa języka polskiego (np. język lekarzy, muzyków, mechaników, górników itd.). Gatunek pracy jest dowolny – może być to opowiadanie, wiersz, piosenka, scenariusz itd. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 7 i 8szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich.

Szczegóły oraz regulaminy z formularzami zgłoszeniowymi dostępne są na stronie:

https://mjo.uj.edu.pl/konkursy-2/konkursy-2023/ lub u nauczycieli polonistów.

  • Gminny Konkurs Kaligraficzny „Mistrz Pióra”

Udział w konkursie polega na ręcznym przepisaniu przygotowanego przez organizatora fragmentu, wykonaniu inicjału  (pierwszej litery tekstu) i innych ozdobników oraz ilustracji do tekstu zależnie od inwencji twórczej uczniów.

  • Gminny Konkurs Plastyczny „Zilustruj związek frazeologiczny lub homonim”

Udział w konkursie polega na wybraniu homonimu (uczniowie klas 1-3) albo związku frazeologicznego (uczniowie klas 4-8) i wykonaniu ilustracji dowolną techniką.

  • Gminny Konkurs Literacki

Zadanie uczestnika polega na napisaniu akrostychu, w którym pierwsze litery kolejnych wersów ułożą słowa POLSKA MOWA.

akrostych «utwór wierszowany, w którym początkowe litery lub słowa wersów albo zwrotek tworzą wyraz bądź zdanie»

Szczegóły oraz regulaminy z formularzami zgłoszeniowymi