LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI – STYCZEŃ

Uczniowie klasy 1b z ogromnym zainteresowaniem korzystają z klocków KORBO zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Duża ilość kolorowych klocków pozwala w ciągu jednej godziny lekcyjnej na stworzenie dróg, przeszkód i ciekawych zadań. Takie działania dają możliwość pracy dla całej grupy dzieci – dla tych, którzy lubią bardziej pracować z robotami i je programować i dla tych, którzy mogą tworzyć dla robotów zadania. Dzieci ćwiczą umiejętności kompetencji miękkich, które są potrzebne przy pracy w grupach, pracy nad projektami, programami, tam gdzie wymagana jest obecność więcej niż jednej osoby. Tutaj wykorzystujemy również myślenie analityczne i logiczne, zdolność dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych. Klocki Korbo są również świetnym konkretem, na którym uczniowie pracują rozwijając inteligencję matematyczną wykonując działania m.in. dodawanie, odejmowanie elementów, przekładanie, dopełnianie do pełnej liczby, grupowanie wg cech, tworzenie zbioru, tworzenie sekwencji oraz systemu dziesiętnego.

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

@LaboratoriaPrzyszlosci