LABOLATORIUM PRZYSZŁOSCI W LISTOPADZIE

Uczniowie klasy VI A i VIB na lekcjach techniki  projektowali i wykonywali umeblowanie mieszkania. Podczas zajęć posługiwali się narzędziami zakupionymi w ramach  programu Laboratoria Przyszłości. W obecności nauczyciela, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa korzystali z pistoletów do kleju na gorąco, noży oraz nożyczek.

@LaboratoriaPrzyszlosci