#SzkołaPamięta

Zgodnie z polską tradycją, 1 listopada – Święto Zmarłych to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych, którzy odeszli.  W tym dniu zapalamy znicze pamięci na ich grobach – dowód naszej miłości, przyjaźni i dobrych wspomnień.
Święto Zmarłych to również pamięć o tych, którzy polegli w obronie ojczyzny, pamięć o samotnych żołnierskich grobach i miejscach pamięci. 

 W tych szczególnych dniach uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję MEN „Szkoła pamięta”. (#SzkołaPamięta)   

Jak co roku uczniowie uporządkowali groby nieznanego żołnierza z II wojny światowej i grób żołnierza z 1920 r, zapalili znicze i uczcili ich pamięć. Była to kolejna okazja, aby uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności.