PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Miło na poinformować, że panie Monika Łazuga  i Katarzyna Skwarek zostały opiekunami Samorządu Uczniowskiego.

Przedstawiciele SU:

 1. Mateusz Osak – przewodniczący
 2. Jagoda Zakrzewska – zastępca
 3. Karolina Próchniewicz – skarbnik
 4. Julia Zawiślańska – klasa 4a
 5. Kacper Cichosz – klasa 4b
 6. Lena Chojnacka – klasa 5a
 7. Piotr Cichosz – klasa 5b
 8. Patryk Czarnecki – klasa 6a
 9. Bartosz Izowski – klasa 6b
 10. Michał Kopański – klasa 7a
 11. Wiktoria Grochowska – klasa 8b
 12. Aleksandra Maliszewska – klasa 8b