INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW

  • Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu w sekretariacie szkoły od 8 lipca, w godz. 8.00 – 15.30 (zaświadczenie odbiera uczeń lub rodzic/opiekun prawny).
  • Kopię świadectwa oraz zaświadczenia należy złożyć w szkole pierwszego wyboru do 14 lipca, do godz. 15.00.
  • Karta zdrowia ucznia do odebrania w Ośrodku Zdrowia w Ulanie-Majoracie w godzinach pracy przychodni (dotyczy wszystkich absolwentów szkoły).
  • Uczeń, który zechce w sierpniu wykupić bilet miesięczny na dojazdy do nowej szkoły powinien posiadać ważną legitymację szkolną. Przed 1 września jest to legitymacja wydana przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie. W razie potrzeby do końca sierpnia wydajemy legitymacje lub duplikaty.