ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

24 czerwca 2022 r.
8.00 – Msza św. z udziałem Pocztu Sztandarowego
9.00 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 1 – 8 w sali gimnastycznej
👉występ zespołu „Ulaniacy”
👉przemówienia gości
👉wręczenie nagród za różne aktywności uczniowskie
👉wręczenie dyplomów uczniom klas 1 – 3 (po tej części uczniowie klas 1 – 3 przechodzą do sal na spotkania z wychowawcami)
👉wręczenie nagród za bardzo dobre wyniki w nauce uczniom klas 4 – 8
👉pożegnanie absolwentów Szkoły Podstawowej
ok. 10.30 – spotkania uczniów klas 4 – 8 z wychowawcami