SZLACHETNA PACZKA

Informujemy, że zebrana w naszej szkole kwota w wysokości 3930,00 zł, na pomoc mieszkańcom Ukrainy, została wpłacona na konto #szlachetnapaczka.
Dziękujemy zarówno uczniom, rodzicom, nauczycielom jak i pracownikom obsługi, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w to szlachetne przedsięwzięcie❤.