RAZEM DBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

W drodze do szkoły oraz po lekcjach dzieci chętnie wstępują do STOKROTKI. Bardzo często przekraczają drogę w niedozwolony i niebezpieczny sposób.

Ponieważ najlepsze odblaski czy odpowiednio oznakowane jednoślady nie są w stanie zastąpić zdrowego rozsądku wszystkich użytkowników dróg, warto poświęcić wolną chwilę w domu na naukę zasad bezpieczeństwa. Im więcej informacji na temat bezpieczeństwa uda się przekazać najmłodszym, tym lepiej. Warto również kształtować u dzieci świadomość odpowiedzialności za własne czyny. W przypadku zdarzenia drogowego, każdy jego uczestnik może odczuć na własnym zdrowiu skutki źle podjętych decyzji.

Zaprosiliśmy do szkoły przedstawiciela policji, który przy okazji Dnia Dziecka przeprowadzi z uczniami instruktarz właściwego zachowania się na drodze. Mamy nadzieję, że taka forma edukacji przyniesie wymierne rezultaty.

Ponadto przypominamy, że podczas zajęć lekcyjnych uczeń nie może opuszczać terenu szkoły bez wiedzy i opieki osób do tego wyznaczonych.