PODZIEKOWANIE OD UCZNIÓW

image_pdfimage_print

„Ostatnie miesiące, ze względu na konieczność prowadzenia procesu edukacji zdalnej, nie były łatwym czasem zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla nauczycieli. Samorząd Uczniowski w imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuje:

-Panu Wójtowi za dostrzeganie wartości podejmowanych w szkole przedsięwzięć, wspieranie inicjatyw, współpracę i okazaną życzliwość

– Pani Dyrektor, naszym kochanym wychowawcom i wszystkim nauczycielom za wszelkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację.

Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych. Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz. Dziękujemy za każdy dzień edukacji i składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i spokoju na czas wakacyjnego odpoczynku.

Jednocześnie zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym głos zabrali wszyscy uczniowie wyrażając swoją wdzięczność za Państwa pracę i okazane serce.”

 

                                                                       Samorząd Uczniowski
                                                            Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
                                                                        w Ulanie-Majoracie