1

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA

 

Zgodnie z harmonogramem czynności i terminów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych ,,0″ i kl. I w szkołach prowadzonych przez Gminę Ulan-Majorat informujemy, że wszyscy kandydaci do Przedszkola, Oddziału przedszkolnego ,,0″  i  kl. I  w  Zespole  Szkół  im.  Jana  Pawła  II w Ulanie-Majoracie zostali zakwalifikowani.

Z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną rezygnuje się z wywieszenia list kandydatów zakwalifikowanych.

Kolejnym punktem w harmonogramie rekrutacji jest ,,Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia”.  Powyższe potwierdzenie należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 8 do 12 marca 2021 r. Brak deklaracji oznacza rezygnację z uczęszczania dziecka do przedszkola/szkoły.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do pobrania w sekretariacie szkoły lub TUTAJ