PRACA ZDALNA W KLASACH IV – VIII

image_pdfimage_print

Od poniedziałku, 26 października, zgodnie z decyzją rządu, w klasach 4-8 jest wprowadzone nauczanie zdalne.

W naszej szkole będzie wyglądało następująco:
1. Lekcje odbywają się zgodnie z planem zajęć w aplikacji TEAMS.
2. Część z nich w formie wideokonferencji, w planie lekcji na stronie szkoły oraz wręczonym uczniom, oznaczone symbolem @.
3. Pozostałe zajęcia w formie pracy własnej uczniów do pobrania ze strony internetowej szkoły. W czasie zajęć nauczyciele będą dostępni na czacie w aplikacji TEAMS.
4. Na lekcjach on-line sprawdzamy listę obecności. Obecność uczniów na lekcjach on-line jest obowiązkowa. W wyjątkowej sytuacji (np. brak Internetu, przejściowe trudności techniczne) jest możliwość usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach. Inne nieobecności (choroba dziecka uniemożliwiająca naukę) są usprawiedliwiane jak dotychczas.
5. Materiały z pracy własnej uczniów odsyłane według zaleceń nauczyciela świadczą o realizacji obowiązku szkolnego – brak odesłanych materiałów to nieobecność ucznia na lekcji, którą należy usprawiedliwić.

Pierwszy tydzień pracy zdalnej potraktujmy jako próbny dla nas wszystkich – nie wiadomo jak zachowa się aplikacja TEAMS obciążona pracą uczniów z całej Polski.
Zalecam cierpliwość i zrozumienie (zdrowie najważniejsze).

Klasy 1-3 i oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym (bez zmian), zgodnie z planem. Odbywają się wszystkie zajęcia oraz świetlica szkolna.

Proszę na bieżąco śledzić komunikaty w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej i Facebooku szkoły.
Preferujemy z Państwem kontakt mailowy i telefoniczny.