PRZEDMIOTY I LICZBA GODZIN W KLASACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Klasa IV ab

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.       

Język polski

5

2.       

Język angielski

3

3.       

Muzyka

1

4.       

Plastyka

1

5.       

Historia

1

6.       

Przyroda

2

7.       

Matematyka

4

8.       

Informatyka

1

9.       

Technika

1

10.   

Wychowanie fizyczne

4

11.   

Zajęcia z wychowawcą

1

12.   

Religia

2

13.   

Zajęcia rozwijające

1

 

 

Klasa V

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.       

Język polski

5

2.       

Język angielski

3

3.       

Muzyka

1

4.       

Plastyka

1

5.       

Historia

2

6.       

Geografia

1

7.       

Biologia

1

8.       

Matematyka

4

9.       

Informatyka

1

10.   

Technika

1

11.   

Wychowanie fizyczne

4

12.   

Zajęcia z wychowawcą

1

13.   

Religia

2

14.   

Wychowanie do życia w rodzinie

0,5

15.   

Zajęcia rozwijające

0,5

 

 

Klasa VI ab

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.       

Język polski

5

2.       

Język angielski

3

3.       

Muzyka

1

4.       

Plastyka

1

5.       

Historia

2

6.       

Geografia

1

7.       

Biologia

1

8.       

Matematyka

4

9.       

Informatyka

1

10.   

Technika

1

11.   

Wychowanie fizyczne

4

12.   

Zajęcia z wychowawcą

1

13.   

Religia

2

14.   

Wychowanie do życia w rodzinie

0,5

15.   

Zajęcia rozwijające

0,5

 

 

Klasa VII abc

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.       

Język polski

5

2.       

Język angielski

3

3.       

Język niemiecki / Język rosyjski

2

4.       

Muzyka

1

5.       

Plastyka

1

6.       

Historia

2

7.       

Geografia

2

8.       

Biologia

2

9.       

Chemia

2

10.   

Fizyka

2

11.   

Matematyka

4

12.   

Informatyka

1

13.   

Wychowanie fizyczne

4

14.   

Zajęcia z wychowawcą

1

15.   

Religia

2

16.   

Wychowanie do życia w rodzinie

0,5

17.   

Zajęcia rozwijające

1

 

 

Klasa VIII ab

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.       

Język polski

5

2.       

Język angielski

3

3.       

Język niemiecki / Język rosyjski

2

4.       

Historia

2

5.       

Wiedza o społeczeństwie

2

6.       

Geografia

1

7.       

Biologia

1

8.       

Chemia

2

9.       

Fizyka

2

10.   

Matematyka

4

11.   

Informatyka

1

12.   

Wychowanie fizyczne

4

13.   

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

14.   

Zajęcia z wychowawcą

1

15.   

Religia

2

16.   

Wychowanie do życia w rodzinie

0,5

17.   

Zajęcia rozwijające

2