ROZDANIE ŚWIADECTW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 ORAZ ZWROT PODRĘCZNIKÓW

image_pdfimage_print

Uprzejmie informuję, iż zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020 odbędzie się 26 czerwca 2020 r. w zmienionej formule, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego.

 

Odbiór świadectw połączony ze zwrotem podręczników

Godzina

Główne wejście od strony biblioteki

Wejście łącznikiem od strony kuchni

Wejście do małej sali gimnastycznej

9.00 – 10.30

8a

8b

3b

10.30 – 11.30

7b

6a

6b

11.30 – 12.30

6c

5a

5b

12.30 – 13.30

4

3a

7a

13.30 – 14.30

2

1a

1b

 

  1. Rozdanie świadectw odbywać się będzie indywidualnie przed wejściami wyznaczonymi w tabeli. W oczekiwaniu na swoją kolej należy zachować bezpieczny dystans od pozostałych osób oraz mieć założoną maseczkę.
  2. Warunkiem otrzymania świadectwa jest w pierwszej kolejności przekazanie wychowawcy kompletu podręczników oraz książek z biblioteki (podręczniki należy ułożyć w kolejności podanej w informacji o ich zwrocie) https://gimulan.zkwadrat.pl/wordpress/index.php/2020/06/10/zwrot-podrecznikow/ .
  3. Świadectwo ukończenia szkoły odbiera osobiście uczeń (klasa VIII). Proszę zabrać ze sobą długopis do złożenia podpisu w Księdze Absolwentów.
  4. Świadectwa ukończenia klas I – VII mogą być odebrane tylko przez ucznia lub jego rodzica/opiekuna.
  5. Poza podręcznikami (wszyscy) oraz długopisem (kl. VIII) uczeń niczego więcej nie przynosi. Obdarujemy się wzajemnie uśmiechami 😀.
  6. Rodzic może odebrać w jednym czasie świadectwa wszystkich swoich dzieci, zgłaszając taką potrzebę przy odbiorze u wybranego wychowawcy (nie przekazujemy świadectw rodzeństwu).
  7. Odbiór świadectw w tym dniu nie jest obowiązkowy. Nieodebrane świadectwo uczeń otrzyma w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. W wyjątkowych przypadkach świadectwo będzie można odebrać w sekretariacie szkoły po telefonicznym uzgodnieniu terminu,  tel.  83 351 80 85.
  8. Odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze zwrotem podręczników oraz odbiorem świadectw udzielają wychowawcy klas oraz dyrektor szkoły.