INFORMACJE DLA RODZICÓW

image_pdfimage_print

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z informacją podaną przez MEN, od 25 maja uczniowie klas I – III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych  na terenie szkoły podstawowej.

Umożliwienie zajęć opiekuńczych w klasach I-III wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy, zatem decyzję o przychodzeniu dziecka do szkoły podejmują indywidualnie rodzice. Okres pobierania zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8 zostaje wydłużony, a nauka w formie zdalnej będzie kontynuowana.

Aby wspomóc Państwa w wyborze dalszej formy opieki nad dzieckiem zamieszczamy na naszej stronie internetowej Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych edukacja wczesnoszkolna. Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami, które dotyczą nas wszystkich – rodziców, uczniów oraz pracowników szkoły. W przyszłym tygodniu, w celu organizacji opieki zgodnie z wytycznymi, poprosimy Państwa o Waszą decyzję w sprawie uczestniczenia dziecka w zorganizowanych zajęciach.

To samo zapytanie zostanie skierowane do rodziców ósmoklasistów – również od 25 maja istnieje możliwość korzystania przez uczniów z konsultacji przedmiotowych, przede wszystkim z przedmiotów egzaminacyjnych.

Dołożymy wszelkich starań, aby sprostać wytycznym i zaleceniom, jednak to do Rodziców należy ostateczna decyzja – czy zatrzymać dziecko w domu, czy posłać je na zajęcia opiekuńcze bądź konsultacje.

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna  Otwórz