Informacja dla Rodziców naszych Przedszkolaków

image_pdfimage_print

Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo Waszych dzieci i rodzin oraz personelu, a także czas potrzebny do właściwego przygotowania obiektów do realizacji działań opiekuńczych w okresie pandemii wynikający z wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego informujemy, iż najwcześniejsza, bezpieczna data prawdopodobnego uruchomienia placówek to 18 maja 2020 r.

Rodzice, którzy zadeklarowali potrzebę objęcia opieką ich dzieci w nadal obowiązującym okresie epidemicznym, zostaną indywidualnie poinformowani do dnia 14 maja 2020 r., czy ustalona data zostanie utrzymana.

Rodzice zostaną powiadomieni również o nowych zasadach bezpiecznego pobytu w placówce.

Informujemy jednocześnie, że do 24 maja 2020 r. został przedłużony okres pobierania zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat ośmiu.