EGZAMIN PRÓBNY DLA UCZNIÓW KLAS VIII

image_pdfimage_print

Szczegółowe informacje oraz arkusze do pobrania na stronie http://www.oke.krakow.pl 

Pobieramy w poniedziałek, 30 marca  – j. polski, we wtorek, 31 marca – matematyka, w środę, 1 kwietnia  – j. angielski, zawsze o 9.00 – to zasady ustalone przez Centralna Komisję Egzaminacyjną.

Proszę uczniów naszej szkoły, by nie martwili się jeśli w tym czasie nie mają dostępu do komputera. Arkusze egzaminacyjne nie znikną ze strony, można je pobrać w dowolnym czasie i również przesłać potem do nauczyciela.

  1. Egzamin próbny jest dobrowolny (przystępują do niego uczniowie chętni).
  2. Drukuje i rozwiązuje w arkuszu, ten, kto chce. W innych przypadkach czytamy z ekranu i notujemy rozwiązania na kartce, koniecznie numerując zadania.
  3. Kto chce, to przesyła zdjęcia, skany swoich prac, notatek do swoich nauczycieli, którzy sprawdzą i odeślą informację zwrotną o wyniku oraz udzielą wskazówek.
  4. Kto nie może lub nie chce przesyłać swoich rozwiązań, czeka do 8 kwietnia na odpowiedzi i zasady oceniania zamieszczone na stronie OKE lub CKE i sam sprawdza swoje postępy.
  5.  Na te dni nie zadajemy materiału szkolnego do odrabiania ze wszystkich przedmiotów w klasach VIII – ych. Zachęcamy uczniów, by wykonali taką próbę samodzielnie, odmierzając czas podany na pierwszej stronie arkusza.

Nie mogę zaoferować Państwu odbierania wydrukowanych arkuszy codziennie rano z sekretariatu, gdyż byłoby to złamanie zakazu przemieszczania się. Większość z Państwa w wyznaczonym czasie pracuje, nie wyobrażam sobie zlecania uczniom wychodzenia z domu. Ponadto wirus na papierze utrzymuje się dość długo – stawiamy zdrowie i życie na pierwszym miejscu.

Proszę nie traktować egzaminu próbnego, jak problemu pierwszej wagi, ten czas uczy nas wybierać, co jest najważniejsze. Chętni organizują sobie próbę przed egzaminem w dowolnym czasie i w dowolny sposób.

Z należnym poważaniem

Dyrektor (-) Małgorzata Karpińska