Informacja

image_pdfimage_print

Szanowni Rodzice!

Już wiadomo – co najmniej do świąt się nie zobaczymy.

Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, by edukacja w tej nowej odsłonie była możliwa do zrealizowania dla Waszych dzieci a naszych uczniów.

 

Dzisiaj my dorośli, a przez nasze postawy także nasze dzieci, dostajemy bardzo trudną i może najważniejszą lekcję w życiu.

 

I dlatego … postaramy się, by nasza wspólna edukacyjna praca, nie odbywała się pod presją czasu. Będziemy „prowadzić” lekcje, ale mamy także gotowość, by rozmawiać z uczniami o tym, co jest teraz trudne – jeśli pojawią się pytania, impulsy z ich strony lub taką potrzebę Państwo wskażecie. Będziemy oceniać pracę uczniów, ale dostosujemy to do nietypowych warunków i postaramy się, by to nie dokładało Państwu napięć i niepokoju.

Od 25 marca br. (środa) zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN kształcenie na odległość w naszej szkole realizowane będzie poprzez zamieszczanie materiałów na stronie internetowej, a w szczególnych przypadkach, ustalonych indywidualnie przez wychowawców i rodziców w dzienniku elektronicznym.

Podstawową formą kontaktu uczeń – nauczyciel, rodzic – nauczyciel będą wiadomości e-mailowe (kontakt do nauczycieli w każdej zakładce przedmiotowej). Być może niektórzy z nauczycieli udostępnią Wam numer telefonu, więc korzystajcie z tego kanału komunikacji na wspólnie ustalonych warunkach.

Porządkując, bo przecież wszystko jest dla nas nowe:

 1. Tematy lekcji będą wpisywane do dziennika lekcyjnego tak jak zwykle, ale uczeń w poniedziałek rano otrzyma zestaw materiałów na cały tydzień i dopasuje czas pracy do swoich możliwości sprzętowych (wiemy, że w niektórych domach są maturzyści, którzy muszą mieć pierwszeństwo w dostępie do sieci).
 2. Jeżeli uczeń lub rodzic nie będzie odbierał informacji od nauczycieli
  i wychowawcy, i w żaden inny sposób nie będzie kontaktował się z nimi, to na koniec tygodnia na lekcjach zostanie wpisana mu nieobecność. Proszę utrzymywać z nami kontakt, informować wychowawców o kłopotach z dostępem do Internetu, odpisywać na nasze sms-y, czy e-maile.
 3. Nauczyciele klas 4 – 8 zamieszczają materiały na stronie internetowej szkoły, by rodzice nie musieli logować się do swoich kont (nie zawsze macie Państwo na to czas).
 4. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej informują rodziców o propozycjach ćwiczeń, zabaw, gier i zadań do samodzielnego wykonania za pomocą strony internetowej lub w inny ustalony z rodzicami sposób.
 5. Będziemy się starać, aby zadana praca w ciągu tygodnia była równomiernie rozłożona na porcje i dostosowana do możliwości uczniów.
 6. Część zadań będzie wymagała zasobów online, a inne będą skierowane na pracę z podręcznikami. Zależy nam na tym, by uczniowie nie spędzali zbyt wiele czasu przed monitorami (o bezpiecznym korzystaniu z komputera dowiedzieć się można w zakładce GABINET PEDAGOGA).
 7. W przypadku pojawienia się problemów, prosimy pisać wiadomości do nauczycieli, wychowawców, by na bieżąco mogli odpowiadać na pytania i rozwiązywać problemy. W przypadku zachorowania dziecka, po otrzymaniu od Państwa informacji, zwalniamy je z obowiązku nauki zdalnej na czas rekonwalescencji.
 8. Rozporządzenie daje nam prawo oceniania uczniów za wykonywane prace, polecenia, działania – to trudne zadanie przede wszystkim dlatego, że nie wiemy w jakiej sytuacji będzie znajdowała się rodzina ucznia. Jeśli podejmiemy się oceny to tylko za zaangażowanie i aktywność uczniów. Ocena będzie miała głównie charakter wspierający.
 9. Nauczyciele biblioteki i świetlicy w ramach pracy zdalnej będą publikowali na stronie szkoły materiały związane z wydarzeniami kulturalnymi, książki warte przeczytania, filmy warte obejrzenia, propozycje gier i zabaw. To, czy uczniowie i Państwo skorzystacie z tych propozycji, zależy tylko od Was.
 10. Logopedzi zamieszczają materiały oraz gry logopedyczne na stornie internetowej.
 11. Pedagog szkolny służy pomocą rodzicom i uczniom w godzinach swojej pracy i po otrzymaniu zgłoszenia od rodzica lub ucznia.
 12. Zakładka „UCZEŃ” to źródło materiałów do zdalnej nauki. Pozostałe zakładki są w budowie, „czekają na lepszy czas”.

 

Dziękujemy za dotychczasową współpracę. Jesteśmy pewni, że każdy z Państwa wspiera swoje dziecko, najlepiej jak można w tym trudnym dla wszystkich czasie. Nauczanie zdalne w takim wymiarze zaskoczyło wszystkich, jest nowością nie tylko dla Państwa i naszych uczniów, ale także dla nas – nauczycieli, cudem byłoby przygotowanie go w dwa dni. Dlatego też dziękujemy za wszystkie wiadomości i uwagi związane z prowadzeniem tej formy nauczania. Będziemy modyfikować nasze działania, jeśli będzie taka potrzeba.

Zachęcajcie dzieci do sprzątania, do współudziału w pracach domowych, pielęgnujmy higienę, rozmawiajmy i doceniajmy WSPÓLNY CZAS.

Bądźmy dla siebie życzliwi i empatyczni J.

Życzę Wam wszystkim Zdrowia i Wytrwałości.

Dyrektor (-)

Małgorzata Karpińska