Wykaz podręczników dla uczniów klas III Gimnazjum
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie
w roku szkolnym 2016/2017

Wykaz podręczników dla klas III - wersja pdf

 

Uczniowie klas pierwszych i drugich nie kupują podręczników oraz zeszytów ćwiczeń. Otrzymają je nieodpłatnie w szkole.

Uczniowie klas trzecich nie zostali objęci dotacją i zakupują podręczniki we własnym zakresie. Sugerujemy odkupienie książek używanych od starszych kolegów (nie będzie możliwości sprzedaży za rok).
 

Przedmioty do realizacji w klasie I   w roku szkolnym 2016/17:

Przedmioty do realizacji w klasie II   w roku szkolnym 2016/17:

Przedmioty do realizacji w klasie III w roku szkolnym 2016/17:

 1. Język polski
 2. Język angielski
 3. Język niemiecki
 4. Muzyka
 5. Plastyka
 6. Historia
 7. Geografia
 8. Biologia
 9. Chemia
 10. Matematyka
 11. Informatyka
 12. Wych. fizyczne
 13. Zajęcia artystyczne
 14. Religia
 15. Wychowanie do życia w rodzinie

 

 1. Język polski
 2. Język angielski
 3. Język niemiecki
 4. Historia
 5. Wiedza o społeczeństwie
 6. Geografia
 7. Biologia
 8. Chemia
 9. Fizyka
 10. Matematyka
 11. Informatyka
 12. Wych. fizyczne
 13. Zajęcia artystyczne
 14. Religia
 15. Wychowanie do życia w rodzinie

 

 1. Język polski
 2. Język angielski
 3. Język niemiecki
 4. Historia
 5. Wiedza o społeczeństwie
 6. Geografia
 7. Biologia
 8. Chemia
 9. Fizyka
 10. Matematyka
 11. Informatyka
 12. Wych. fizyczne
 13. Technika
 14. Religia
 15. Wychowanie dożycia w rodzinie