Szkoła Filialna w Sętkach po raz piętnasty – 12 czerwca – gościła uczniów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na Gminnym Konkursie Ortograficznym „I Ty możesz zostać mistrzem ortografii” pod patronatem Pana Jarosława Koczkodaja, wójta Gminy Ulan-Majorat. W konkursie wzięło udział 22 uczestników, po jednym reprezentancie z każdej klasy, którzy wyłonieni zostali w eliminacjach klasowych. Uczniowie zmierzyli się z dyktandem i testem sprawdzającym znajomość zasad ortograficznych.

Mistrzami ortografii zostali: Milena Fijałek, kl. 1 SP Sobole; Lena Wysokińska, kl. 2 SP Zakrzew; Jakub Zborowski, kl. 3 SP Domaszewnica. II miejsce zajęli: Kamila Miłosz, kl. 1 SP Ulan-Majorat; Bartłomiej Juszczyński, kl. 2 SP Sobole; Róża Kopycińska, kl. 3 SP Zakrzew. III miejsce zajęli: Maja Wierzchowska, kl. 1 SF Paskudy, Wiktoria Król, kl. 2 SP Ulan-Majorat; Rafał Domański, kl. 3 SP Kępki.

Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy – nagrody książkowe.