W dniach 10-14 czerwca 2019 r. w klasach I-VI w Zespole Szkół im. Jana Pawła II pani Anna Burdon przeprowadziła szkolny konkurs matematyczny o tytuł Rachmistrza Szkoły.

Po eliminacjach klasowych i rocznikowych nastąpił finał tych zmagań rachunku pamięciowego, w wyniku czego:

Rachmistrzami  Szkoły 2018/2019 w poszczególnych rocznikach zostali:

KLASA I- Bartosz Maliszewski

KLASA II- Przemysław Zienkiewicz

KLASA III- Aleksandra Kania

KLASA IV- Luiza Zalewska

KLASA V - Tomasz Izdebski

KLASA VI- Krzysztof Dąbrowski

 

Zwycięzcom gratulujemy!!!