Uczniowie klasy 5 c, pod opieką pani Katarzyny Skwarek, napisali list do Królowej Elżbiety II. Dołączyli także życzenia z okazji Jej 93 urodzin, własnoręcznie zrobioną kartkę z życzeniami Wielkanocnymi oraz narysowane przez siebie portrety Królowej Elżbiety II. Oprócz życzeń, uczniowie zawarli w liście informacje na temat szkoły i swojej klasy, codziennego życia oraz hobby nastolatków w Polsce. Uczniowie przy tej okazji rozwinęli swoje zdolności pisania oraz kompetencje językowe. Pisząc, trzeba bowiem pamiętać o właściwym tytułowaniu, dużych literach, formalnym początku i zakończeniu listu. 
Dzień przed zakończeniem roku szkolnego Królowa odpisała. Uczniowie byli bardzo podekscytowani🤩! Nie do końca wierzyli, że dostaną z Pałacu odpowiedź. Czy warto pisać do sławnych osób? Oczywiście! Czekanie co prawda nie jest fajne (trzeba tłumaczyć dzieciom, że Królowa jest tylko jedna a nas tysiące), ale się opłaca.