Wyróżnieni w XI Gminnym Konkursie Recytatorskim "Moje małe Brzechwowanie z... Dorotą Gellner" w kategorii przedszkole, zostali Maria Łapińska i Tomasz Goławski. Ich opiekunem artystycznym była p. Gabriela Zienkiewicz.
Gratulacje.