W nawiązaniu do słów Jana Pawła II ,,Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu” uczniowie klasy pierwszej Zespołu Szkół w Ulanie Majoracie przygotowali uroczysty apel poświęcony życiu, wartościom i naukom, które przekazywał w swoich spotkaniach z ludźmi. Były pięknie recytowane wiersze i wzruszające wykonanie piosenek bliskich sercu papieża. Na zakończenie wybrzmiało przesłanie dla wszystkich ,, Taki jaki jesteś, jesteś fajny, nie musisz być idealny”