Klasa IIb 30.05.2019r przygotowała uroczystość

pt.”Wskazówki Jana Pawła II”

 

 Ojciec Święty kochał  dzieci. Jan Paweł II mówił o dzieciach i do dzieci:

„Kocham dzieci. Bardzo lubię obserwować wschodzące słońce. Każdy człowiek, każde dziecko jest słońcem, które wschodzi. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo.”(Jan Paweł II)

Chociaż Ojca Świętego Jana Pawła II nie ma już wśród nas, chociaż MY jako młode pokolenie Polaków nie spotkaliśmy Go osobiście, to wierzymy, że ON wciąż czuwa nad nami i oręduje za nami u Boga.

Pozostawił po sobie coś, czego nikt nigdy nam nie odbierze – Swoją naukę: słowa o miłości, pokoju i trosce o drugiego człowieka .

Wychowawca: J.Niebrzegowska