16 - go maja przedszkolaki z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie, udały się na wycieczkę edukacyjną do Urzędu Gminy Ulan-Majorat. Celem wizyty było przybliżenie dzieciom, działalności i funkcji pełnionej przez urząd. Maluchy zostały bardzo życzliwie i gorąco powitane przez Pana Jarosława Koczkodaja - Wójta Gminy Ulan-Majorat oraz Pana Stanisława Durkę - Sekretarza Gminy. Następnie Pan Wójt zaprosił swoich małych gości do gabinetu, w którym na codzień zapadają bardzo ważne decyzje. Dzieci dowiedziały się o odpowiedzialnej pracy urzędników, funkcjonowaniu i działalności poszczególnych referatów oraz poznały herb Gminy Ulan-Majorat. Kolejnym etapem zwiedzania była sala Urzędu Stanu Cywilnego, sala konferencyjna oraz poszczególne gabinety.

Za bardzo życzliwe przyjęcie, budowanie już u najmłodszych mieszkańców gminy, poczucia lokalnej przynależności oraz poświęcony czas, składamy serdeczne podziękowania na ręce Pana Wójta Jarosława Koczkodaja oraz Pana Sekretarza wraz z wszystkimi pracownikami urzędu.DZIĘKUJEMY!!!