22 marca 2019 roku klasa III zaprezentowała montaż słowno – muzyczny o św. Janie Pawle II. Przedstawienie przybliżyło najmłodszym życie i twórczość naszego Wielkiego Rodaka – Patrona Zespołu Szkół w Ulanie – Majoracie. Dyrektor placówki Pani Małgorzata Karpińska podziękowała uczniom za przygotowanie i piękny występ oraz rodzicom za udział w uroczystości szkolnej.