Bezbłędne pisanie i przyswajanie zasad ortograficznych jest trudną sztuką, szczególnie w okresie początkowej nauki szkolnej. Od nauczycieli zależy, czy praca nad ortografią będzie dla dziecka nudna i uciążliwa, czy też stanie się ciekawą zabawą, która rozbudzi czujność ortograficzną. Jedną z takich form zachęcających dzieci do kształcenia jest Gminny Konkurs Ortograficzny I Ty, możesz zostać mistrzem ortografii.

            8 czerwca 2018 roku w Szkole Filialnej Sętki odbyła się kolejna, czternasta edycja gminnego konkursu. Wzięli w nim udział najlepsi uczniowie klas I-III wyłonieni w konkursach szkolnych z terenu gminy Ulan-Majorat. Uczestnicy mieli za zadanie napisać dyktando i rozwiązać zadania w teście sprawdzającym ich umiejętności ortograficzne. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała specjalnie powołana komisja składająca się z nauczycieli z różnych szkół, która dokonała oceny prac według wcześniej opracowanych kryteriów.

 

Tytuł Mistrza ortografii otrzymali:
Piotr Kopiejek (klasa III), SP Sobole, opiekun – Lidia Kułak

Aleksandra Cichosz (klasa II), SF Sętki, opiekun – Zenobia Gajda

Jakub Kazimierczak (klasa I), SF Sętki, opiekun – Grażyna Szymecka

 

Drugie miejsce zajęli:

Maria Rozwadowska (klasa I), SP Kępki, opiekun – Irena Domańska          

Aleksandra Kania (klasa II), SP Ulan-Majorat, opiekun – Bożena Jonasz               

Bartłomiej Juszczyński (klasa I), SP Sobole, opiekun – Barbara Sergiel

 

Trzecie miejsce uzyskali:

Aleksandra Maliszewska (klasa III), SP Ulan-Majorat, opiekun – Magdalena Niebrzegowska

Jakub Zborowski (klasa II), SP Domaszewnica, opiekun – Mirosława Kazanecka

Jan Drążek (klasa I), SP Domaszewnica, opiekun – Anna Bogusz

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci – nagrody rzeczowe ufundowane przez Pana Jarosława Koczkodaja, wójta gminy, które wręczyła Pani Bożena Krawczyk, dyrektor GZAES-u. Podziękowała organizatorom konkursu i nauczycielom za

możliwość uczestniczenia w tak doniosłym wydarzeniu oraz za przygotowanie uczniów do udziału. Podkreśliła znaczenie umiejętności pisania zgodnie z normami ortograficznymi oraz rozwijania świadomej dbałości o poprawność języka ojczystego wśród dzieci i młodzieży.

Czternaste zmagania z ortografią podsumowano sentencją: „Tam, gdzie ginie czystość i bogactwo języka – tam biednieje Ojczyzna i karleje naród”. Zaangażowanie uczestników pokazało, że ortografia nie jest taka zła, można ją nawet polubić i dlatego umówili się na kolejne spotkanie za rok.