W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami dotyczącymi opieki żłobkowej i wychowania przedszkolnego wyjaśniam najczęstsze wątpliwości.

 

  1. Opieką żłobkową może być objęte dziecko w wieku od 21 tygodnia życia do ukończenia 4 lat. Opieką przedszkolną może być objęte dziecko w wieku od 3 (wyjątkowo 2,5) do 6 lat (wyjątkowo dzieci starsze z odroczonym obowiązkiem szkolnym).
  2. Każde dziecko po zakończeniu pobytu w żłobku ma zapewnione miejsce w Przedszkolu w Ulanie-Majoracie lub w punktach przedszkolnych w Domaszewnicy, Kępkach, Sobolach i Zakrzewie – wybór miejsca zależy wyłącznie od Rodziców. Przedszkole i punkty przedszkolne dysponują wystarczającą liczbą miejsc.
  3. Żłobek w ramach stałej opłaty (200 zł miesięcznie) świadczy usługi 10 godz. dziennie, natomiast w przedszkolu dzieci są objęte opieką 8 godz. dziennie, a w punktach przedszkolnych 5 – 6 godz. Wychowanie przedszkolne jest bezpłatne 5 godz. dziennie, za każdą kolejną godzinę Rodzic wnosi opłatę w wysokości 1 zł.
  4. Dziecko w wieku 3 lat może być zapisane do żłobka lub do przedszkola – Rodzice mają możliwość wyboru korzystniejszej oferty (opłaty, czas opieki, wielkość grup, warunki lokalowe) i w żadnym przypadku nie muszą Dyrektorowi żłobka i Dyrektorowi zespołu szkół uzasadniać swojej decyzji.

 

Intencją władz gminy jest ułatwienie młodym rodzicom łączenia pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych oraz wspieranie rozwoju dziecka na możliwie wczesnym etapie. Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne służą temu samemu celowi, nie są wobec siebie konkurencyjne, stanowią poszerzenie oferty opiekuńczej Gminy Ulan-Majorat.