18 maja 2017r. w Warszawie odbyło się podsumowanie części plastycznej XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno - Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” pod hasłem „Geologiczne barwy Ziemi”. Na uroczystość rozdania nagród został zaproszony Mikołaj Kania z klasy IV b i pani Danuta Przysiadka opiekun plastyczny.

foto i tekst: Danuta Przysiadka