Nauczyciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Ulanie-Majoracie
(stan na dzień 1 września 2016 r.)

Anna Burdon (od 2004), nauczyciel matematyki;

Daria Bielecka (od 2016), logopeda;

Maria Ewa Domańska (od 1999), nauczyciel geografii i matematyki;

Barbara Duda (od 1999), nauczyciel biologii;

Elżbieta Durka (od 1980), nauczyciel historii i WOS;

Magdalena Dziurdziak (od 2008), nauczyciel muzyki;

Agnieszka Frączek (od 1997), nauczyciel religii;

Zenobia Gajda (od 2003), kierownik Szkoły Filialnej w Sętkach, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;

Justyna Goławska (od 2016), nauczyciel języka angielskiego;

Halina Grochoła (od 2000), nauczyciel historii i WOS;

Wioletta Grochowska (od 2010), nauczyciel języka angielskiego;

Marzena Izdebska (od 2004), nauczyciel przyrody i edukacji wczesnoszkolnej;

Bożena Jonasz (od 2004), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;

Małgorzata Karpińska (od 1999), nauczyciel matematyki i fizyki;

Barbara Karwowska (od 2001), nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel plastyki i techniki;

Anna Kozieł (od 2009), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;

Jolanta Kożuch (od 1994), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;

Monika Łazuga (od 2004), nauczyciel historii i edukacji wczesnoszkolnej;

Jarosław Mazurek (od 2000), nauczyciel wychowania fizycznego;

Barbara Michalczuk (od 1977), nauczyciel bibliotekarz;

ks. Łukasz Michaluk (od 2016), nauczyciel religii;

Eulalia Mikołajuk (od 2003), dyrektor Zespołu Szkół, nauczyciel przyrody;

Monika Mućka (od 2007), nauczyciel języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej, logopeda;

Joanna Niebrzegowska (od 1980), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;

Magdalena Niebrzegowska (od 2012), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel przedszkola;

Szczepan Niebrzegowski (od 1997), nauczyciel matematyki;

Renata Niewęgłowska (od 1999), nauczyciel wychowania fizycznego;

Anna Nurzyńska (od 2009), kierownik Szkoły Filialnej w Paskudach, nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej;

Joanna Opolska (od 2004), nauczyciel języka angielskiego;

Bożena Osak (od 1999), nauczyciel przedszkola;

Beata Oworuszko (od 2001), nauczyciel języka polskiego;

Danuta Przysiadka (od 1981), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel plastyki;

Agnieszka Rogozińska (od 2000), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;

Katarzyna Skwarek (od 2005), nauczyciel języka angielskiego;

Marek Spozowski (od 1997), nauczyciel informatyki i wychowania fizycznego;

Aneta Struczyk (od 2006), nauczyciel wychowania fizycznego;

Jolanta Strychalska (2010), nauczyciel przedszkola;

Anna Szczerba (od 2000), nauczyciel języka polskiego;

Michał Szczuchniak (od 2009), nauczyciel informatyki i techniki;

Grażyna Szymecka (od 2003), nauczyciel kształcenia zintegrowanego;

Emilia Walentukiewicz (od 2007), nauczyciel chemii, matematyki i fizyki;

Lidia Wierzchowska (od 1999), pedagog szkolny;

Emilia Woźniak-Majczyna (od 2014), nauczyciel języka niemieckiego i języka angielskiego;

Ewa Zaniewicz (od 2000), nauczyciel języka polskiego;

Gabriela Zienkiewicz (od 2009), nauczyciel przedszkola;

Wiesław Zienkiewicz (od 1989), nauczyciel wychowania fizycznego;

ks. Mirosław Żaczek (od 2015), nauczyciel religii.