Pracownicy Niepedagogiczni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Ulanie-Majoracie
(stan na dzień 1 września 2016 r.)

Monika Bielewska (od 2015), sekretarka

Henryk Cichosz (od 2003), palacz c.o.

Władysława Daduń (od 2009), woźna

Anna Dyjak (od 1997), kucharka

Ewa Dyjak (od 1999), sekretarz szkoły

Dorota Górska (od1992), kucharka

Ewa Izdebska (od 2016), woźna

Joanna Jeż (od 2006), kucharka

Małgorzata Kępka (od 2000), woźna

Andrzej Makosz (od 2001), konserwator, palacz c.o

Elżbieta Makosz (od 1991), woźna

Barbara Młynarczyk (od 2003), woźna

Agnieszka Niebrzegowska (od 2014), pomoc nauczyciela przedszkola

Roman Nowacki (od 1991), konserwator, palacz c.o.

Mirosława Nurzyńska, (od 2006), woźna

Jerzy Piekarski (od 2015), palacz c.o.

Joanna Próchniewicz (od 2007), technik fizjoterapii

Monika Smogorzewska (od 2013), pomoc nauczyciela przedszkola

Agata Sosnowska (od 2000), woźna

Bogumiła Sosnowska (od 1992) woźna

Grażyna Stanisławska (1997), szef kuchni

Renata Świderska (od 2014), technik fizjoterapii

Bożena Zarzycka (od 2003), intendent

Anna Zawadka (od 2007), sekretarz szkoły