To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

BÓG HONOR OJCZYZNA

Sztandar szkolny jest dla całej społeczności szkolnej symbolem Polski, Narodu, Małej Ojczyzny, przypomina historię i tradycję naszego kraju. Sztandar w szkole to znak, który łączy uczniów obecnych z tymi, którzy opuścili już progi naszej szkoły bądź z tymi, którzy do niej przybędą. Rangę sztandaru podnosi ceremonia jego poświęcenia, dzięki czemu ma wymiar zarówno świecki, jak i religijny. Dlatego powinno się sztandar otaczać czcią i oddawać należne mu honory.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

16 października 1998 r. w dwudziestą rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II w Publicznej Szkole Podstawowej nr 41 (obecnie Zespół Szkół Integracyjnych) w Radomiu odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II. Przyjęcie takiego patrona było zaszczytem dla uczniów, grona pedagogicznego i rodziców oraz zobowiązaniem, by wcielać w życie nauczanie Papieża.