Obchody jubileuszu 100-lecia Szkoły w Ulanie

 

Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość.

                                                                                                    (Jan Paweł II)

 W historii każdego narodu są wydarzenia i osoby, o których nie wolno zapomnieć. Dlatego też w dniu 11 października 2016 roku społeczność Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie, zebrała się, aby wraz z zacnymi gośćmi uczcić jubileusz 100-lecia szkoły w Ulanie oraz 10-lecie nadania szkole imienia największego z Polaków - Jana Pawła II.

Uroczystość rozpoczęliśmy przemarszem i mszą świętą, celebrowaną przez księdza proboszcza parafii Ulan, Andrzeja Witkowskiego. Po krótkim spotkaniu pod pomnikiem Patrona, Świętego Jana Pawła II, gdzie najmłodsi uczniowie w symbolicznym geście jedności z Ojcem Świętym, w setną rocznicę powstania szkoły, wypuścili  w górę 100 balonów z prośbami do Papieża, wszyscy udali się na główną część uroczystości do budynku szkoły.                          

W dziesiątą rocznicę nadania szkole imienia przypomnieliśmy „Tryptyk rzymski”, wystawiony jest aktorów teatru „Straszydełka”, natomiast panel „Historia szkoły. Wspomnienia z dawnych lat” poświęcony był naszej wspólnej przeszłości. Miłym akcentem uroczystości były wystąpienia najstarszych gości, którzy z chęcią podzielili się swoimi przeżyciami z lat szkolnych.

Obchody jubileuszu 100-lecia szkoły to nasz wkład w ocalenie od zapomnienia tych wszystkich, którzy tworzyli to drogie nam miejsce: nauczycieli przekazujących swoim wychowankom wiedzę i fundamentalne wartości, wszystkich pracowników oraz uczniów, którzy pod ich czujnym okiem po prostu uczyli się żyć.

Jubileusz  pozostanie w pamięci nas wszystkich, jako dzień kultywowania fundamentalnych wartości. Wszyscy pracujemy na to,  by nasze życie miało sens. Historia tworzy się dalej – przy udziale uczniów, rodziców i nauczycieli. Jak powiedział Zbigniew Herbert: „Historia jest w ręku człowieka”.

         Lidia Wierzchowska