3 kwietnia odbyły się warsztaty garncarskie pod kierunkiem pana Krystiana Nowaka z Podedwórza. Celem zajęć było przybliżenie historii garncarstwa – jednego z najstarszych rzemiosł świata – pokazanie trudnej pracy naszych przodków oraz rozwinięcie manualnych umiejętności dzieci. Pan Krystian na początku spotkania opowiedział uczniom o historii swojego zawodu, pokazał koło garncarskie i zaprezentował sposób wykonania przedmiotów, takich jak miseczki czy wazoniki. Dzieci bardzo uważnie słuchały i patrzyły z zaciekawieniem, a następnie same przystąpiły do działania. Ogromną frajdę sprawiło im lepienie z gliny. Tą techniką  powstały serduszka, zajączki i ciekawe figurki. Każdy uczestnik warsztatów miał możliwość własnoręcznie formować i toczyć na elektrycznym kole garncarskim gliniane jajko, które po wyschnięciu zostało ozdobione  kolorowymi wzorkami. Twórcza praca przyniosła dzieciom wiele satysfakcji i radości, natomiast gliniana, wielkanocna pisanka stała się ozdobą w domu każdego uczestnika warsztatów.

 

7 kwietnia dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III uczestniczyły w spotkaniu z dzielnicową Gminy Ulan-Majorat, młodszą aspirant Wiesławą Beczek. Policjantka omówiła zasady bezpiecznego zachowania w drodze do szkoły i poza szkołą, właściwego poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Zwróciła uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi, czy zagrożenia wynikające z obcowaniem z nieznanymi zwierzętami. Omówiła sposoby unikania ich. Policjantka poinformowała także uczniów o negatywnych skutkach z nieumiejętnego korzystania z internetu oraz podpowiedziała do kogo należy zwrócić się o pomoc w tego typu sytuacjach. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Oczywiście nie odbyło się bez pytań, a dotyczyły one przekazywanych informacji, jak również innych aspektów pracy policjanta. Na zakończenie uczniowie mieli możliwość obejrzenia policyjnego radiowozu. Spotkanie uznano za niezwykle interesujące i pouczające.

Od wielu już lat w ostatni dzień zajęć przed bożonarodzeniowymi feriami świątecznymi w Szkole Filialnej Sętki odbywają się wspólne zajęcia dla wszystkich dzieci. Pod kierunkiem nauczycielek uczniowie poznają tradycje i zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem. Wspólnie przygotowują stół wigilijny, zaczynając od położenia siana pod biały obrus i po pozostawieniu pustego miejsca przy stole. Odmawiana jest modlitwa, czytane Pismo Święte. Podczas łamania się opłatkiem dzieci składają sobie życzenia. Wspólnemu posiłkowi towarzyszą śpiewane kolędy i pastorałki. Tu i teraz to my tworzymy rodzinę.

Zenobia Gajda, Daria Bielecka, Grażyna Szymecka