• Tworzymy historię
    Tworzymy historię
  • Realizujemy pasje
    Realizujemy pasje
  • Kreujemy przyszłość
    Kreujemy przyszłość

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 obowiązujący od 21.10.2019 r.

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020

Najnowsze informacje

Nauka to pokarm dla rozumu.

Lew Mikołajewicz Tołstoj

Szukajki

I Ty możesz pomóc