• Tworzymy historię
  Tworzymy historię
 • Realizujemy pasje
  Realizujemy pasje
 • Kreujemy przyszłość
  Kreujemy przyszłość

KONFERENCJA "Rodzic jako pierwszy doradca zawodowy w planowaniu kariery dziecka"

Szanowni Rodzice!
 
Przekazujemy informację od Lubelskiego Kuratora Oświaty. Chętnych prosimy o zgłoszenie w sekretariacie szkoły do 14 marca, tel. 83 35 18 085 lub osobiście, szkoła zgłasza maks. 4 osoby przez specjalny formularz zgłoszeniowy.

"Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej serdecznie zaprasza przedstawicieli rad rodziców z Państwa szkół do udziału w konferencji „Rodzic jako pierwszy doradca zawodowy w planowaniu kariery dziecka”- która odbędzie się w dniu 20 marca 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 71, 21-500 Biała Podlaska w godz. 16.30-18.00 z terenu powiatu bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego i Miasta Biała Podlaska.

PROGRAM KONFERENCJI "Rodzic jako pierwszy doradca zawodowy w planowaniu kariery dziecka"

 1. Doradca zawodowy na drodze życiowych wyborów ucznia.
 2. Specyfika kształcenia w szkole branżowej.
 3. Uczeń wybiera, a rodzic wspiera. Pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Panel dyskusyjny.
Proszę o przekazanie informacji rodzicom z Państwa szkół. Ilość miejsc ograniczona (3-4 rodziców ze szkoły)"

Najnowsze informacje

Młodość, mistrzu, jest rzeźbiarką, Co wykuwa żywot cały;
Choć przeminie sama szparko, Cios jej dłuta wiecznotrwały.

Zygmunt Krasiński

Szukajki

I Ty możesz pomóc