• Tworzymy historię
    Tworzymy historię
  • Realizujemy pasje
    Realizujemy pasje
  • Kreujemy przyszłość
    Kreujemy przyszłość

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 obowiązujący od 21.10.2019 r.

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020

Najnowsze informacje

Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam radością, smutkiem, dumą, gniewem. (...)
Można nie kochać cię - i żyć, ale nie można owocować.

Wisława Szymborska

Szukajki

I Ty możesz pomóc