• Tworzymy historię
    Tworzymy historię
  • Realizujemy pasje
    Realizujemy pasje
  • Kreujemy przyszłość
    Kreujemy przyszłość

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 obowiązujący od 21.10.2019 r.

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020

Najnowsze informacje

Ja bezbożny chciałem dla niej wypłakać łąkę
kiedy konając odpychała zdyszana puste i straszne zaświaty.

Tadeusz Różewicz

Szukajki

I Ty możesz pomóc